• Категорія : Адміністративні будівлі
  • Проект : Адміністративні будівлі
  • Share :

Опис проекту

Система блискавкозахисту будівель та споруд включає захист від прямих ударів блискавки та захист від вторинних дій блискавки. В загальному випадку частина струму блискавки протікає по елементах системи внутрішнього блискавкозахисту.
Новий стандарт в дії
Вимоги ДСТУ Б В.2.5-38:2008 розповсюджуються на проектування, будівництво, реконструкцію та експлуатацію систем блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності. У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробленні блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги. Так само рекомендується діяти, коли вимоги ДСТУ не можна сумістити з технологічними особливостями об’єкта, який захищається. Використані засоби й методи блискавкозахисту вибираються, виходячи з умови забезпечення необхідної надійності. При розробці проектів будівель, споруд і промислових комунікацій, окрім вимог ДСТУ, враховуються додаткові вимоги до виконання блискавкозахисту згідно з іншими діючими нормами, правилами, інструкціями та державними стандартами.
В цьому стандарті при нормуванні блискавкозахисту за вихідне прийнято положення, що будь-який його пристрій не може запобігти розвитку блискавки. Застосування стандарту при виборі системи блискавкозахисту істотно знижує ризик збитку від удару блискавки. Тип і розміщення пристроїв блискавкозахисту приймаються на стадії проектування нового об’єкта. Це полегшує розроблення та виконання пристроїв блискавкозахисту, суміщених з самою будівлею, дозволяє поліпшити її вигляд, підвищити ефективність блискавкозахисту, мінімізувати його вартість і трудовитрати.
Новий стандарт має певні нововведення — наприклад, щодо термінів експлуатації систем блискавкозахисту.
Як обраховується рівень блискавкозахисту
Рівень блискавкозахисту (РБЗ) пов’язаний із заздалегідь встановленими параметрами струму блискавки та імовірністю того, що ці параметри не перевищуватимуть природних параметрів струму. У цьому стандарті передбачено чотири рівні блискавкозахисту (І, ІІ, ІІІ, ІV). Для кожного РБЗ встановлені максимальні і мінімальні фіксовані параметри струму блискавки. Максимальні значення використовуються для розрахунків перерізу провідників; товщини металевої покрівлі і корпусів резервуарів, які можуть мати контакт з блискавкою; номінального розрядного струму пристрою захисту від імпульсної перенапруги, призначеного для обмеження перехідних перенапруг та відведення імпульсного струму. Мінімальні значення амплітуди струму блискавки використовуються для встановлення радіуса фіктивної сфери, за допомогою якої може проводитись розрахунок блискавкоприймачів і визначатися зона блискавкозахисту.
Роль органів державного нагляду у впровадження систем блискавкозахисту
Органи державного нагляду діють тут у таких напрямах:
перевіряють діючі об’єкти;
пропонують їх власникам обладнати будівлі системою блискавкозахисту, якщо таких систем немає;
пропонують власникам будівель провести модернізацію застарілих систем блискавкозахисту.
За результатами перевірки об’єкта орган державного нагляду видає приписи. Якщо не виконуються вимоги припису, може запроваджуватися заходи аж до закриття об’єкта. У приписі фахівці державного пожежного нагляду пропонують власнику об’єкта звернутися до організації, яка має ліцензію на виконання проектних та монтажних робіт з обладнання об’єкта системою блискавкозахисту. Розроблений проект погоджують в Головному управлінні ДСНС в області. Після цього замовник спільно з ліцензованою організацією або проектантом подає в орган державного пожежного нагляду повідомлення про те, що він розпочинає роботи на об’єкті. Після провадження робіт створюється комісія, до складу якої входять представники замовника, проектанта, організації, яка обслуговуватиме систему блискавкозахисту на об’єкті, та представник органу держпожежнагляду. Після прийняття в експлуатацію власник об’єкта подає до органу держпожежнагляду пояснювальну записку з описом схеми зони блискавкозахисту та робочі креслення системи блискавкозахисту.
Перевірка систем блискавкозахисту
Перевірка систем блискавкозахисту об’єкта проводиться щороку перед початком грозового сезону, а також позачергово після сильних буревіїв, ураганів або грозових дощів. При перевірці ми вимагаємо у власника всі необхідні документи. Перевірка повинна оформлятися актами. Головне управління ДСНС звертає особливу увагу на якість виконання робіт з монтажу блискавкозахисту
Як вибрати систему блискавкозахисту
Система захисту від прямих ударів блискавки вибирається таким чином, щоб максимально використовувалися природні блискавковідводи. Якщо ж рівень забезпечуваного ними захисту є недостатнім, то слід забезпечити їх комбінацію зі спеціально встановленими блискавковідводами. В загальному випадку вибір місць встановлення та параметрів блискавковідводів має проводитися за допомогою відповідних комп’ютерних програм, здатних прогнозувати зони захисту або імовірність прориву блискавки до об’єкта чи групи об’єктів. За інших рівних умов висоту блискавковідводів можна знизити, якщо замість стрижньових конструкцій застосовувати тросові, особливо при їх підвішуванні по зовнішньому периметру об’єкта.